Triển lãm

Triển lãm vữa Thượng Hải 2016.12

Triển lãm bê tông Thượng Hải

Triển lãm thành phố

Triển lãm Nhật Bản

Triển lãm vữa Thượng Hải 2018.11

Triển lãm ở Manila

Triển lãm ở Moscow

Triển lãm ở Thái Lan